N. 214
Novembre 2017
Home
Editorial
Llibres
Notícies
Editorial
Per molts anys i moltes gràcies!
Aquest curs 2017-2018 haurem de gestionar molt bé el nostre "joc de llums" -les llargues, les curtes, les de posició, les ràfegues...-. En un context poc "il·luminat" l'enllumenat del vehicle és important per als altres i per a nosaltres mateixos. Les llargues per percebre què passa en l'horitzó i per donar perspectiva a totes les línies implicades en el nostre pla estratègic. Les de posició i les ràfegues per ser reconeguts i prou vistos. Les curtes per contemplar bé allò més pròxim i consolidar accions immediates. Tot plegat amb agilitat i usant allò que sigui necessari en cada moment.

El 2017-2018 també ens porta un "enllumenat" de caràcter celebratiu arran dels vint-i-cinc anys de la creació de l'Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia que l'any 2009 es va convertir en l'actual Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL. El projecte acadèmic va iniciar-se al setembre del 1992 i, certament, ha donat molta llum als milers de professionals que s'hi han format. El Palau de la Música ha estat testimoni excepcional de l'immens treball i compromís formatiu que s'ha explicitat graduació rere graduació. I també, aquesta facultat, ha donat molta lluminositat i ha contribuït d'una manera específica a tot el projecte Blanquerna. Em referiré, ara, a algunes aportacions no exclusives però sí força singulars.

En primer lloc, perquè ha fet que la marca Blanquerna tingui una presència molt reconeguda en el món de la salut i assistencial (juntament amb Psicologia i Logopèdia de la FPCEE), en concret, gràcies al desenvolupament d'un model formatiu i professional que entén la persona com un tot, perquè aposta per una visió holística, global, de l'ésser humà, un veritable model integrador en l'enfocament del concepte de salut. Pel bon saber fer, vetllament i compromís, en la cultura de la qualitat, que ha tingut un sentit anticipatori i de lideratge. Per les experiències de transversalitat i interdisciplinarietat entre els diversos graus. Pel testimoniatge a través d'accions molt potents i de referència en l'àmbit de l'acció solidària. Per la capacitat de gestar i desplegar un projecte únic en tota la URL consistent en un grau (Farmàcia) compartit amb IQS. Per l'expertesa en l'àmbit digital d'aprenentatge i gestió que s'ha compartit amb tots. Per l'exemple en la flexibilitat i la capacitat d'adaptació a nous espais per motiu del desenvolupament del projecte. Per l'esforç de creixement en l'oferta acadèmica que ha doblat el nombre de graus, etc. Sí, tot Blanquerna ha guanyat!

Gràcies, doncs, a tot el professorat i PAS -del passat o del present- per l'enorme servei educatiu i, també, pel vostre enriquiment a la institució. Felicitem-nos per aquest vint-i-cinquè aniversari. Per molts anys!

Dr. Andreu Ibarz Mellado
Director general de Blanquerna-URL
Publicació electrònica mensual. Gabinet de Comunicació Blanquerna - Universitat Ramon Llull
Coordinació: Marta Clos martacj@blanquerna.url.edu
Redacció: Marta Clos i Maria Girona mjesusgv@blanquerna.url.edu