N. 180
Febrer 2014
Home
Editorial
Llibres
Notícies
Opinió
Identitat digital, ocupabilitat i inserció laboral
Jordi Simon i Llovet és professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL
En els darrers anys, a les universitats, estem vivint uns canvis accelerats pel que fa a la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Ens hi hem d'adaptar, o encara millor, ens hem de transformar per poder continuar exercint les nostres missions en l'era de la informació. L'encàrrec principal que la societat ens atribueix és el de formar uns bons professionals, i és precisament l'educació un dels àmbits que s'han vist més afectats per l'esdevenir de les TIC. Vull dir, però, que no és l'únic, i aquests canvis afecten, també, en l'ocupabilitat i, en conseqüència, en la inserció laboral dels estudiants.

Hem de partir del fet que una bona formació continua sent fonamental per a la incorporació dels nostres titulats en el món laboral. Cal, però, que ens formulem una pregunta clau: estem fomentant habilitats pròpies de l'era digital als nostres alumnes per facilitar-los la integració en el mercat laboral? O, al contrari, continuem, en aquest aspecte, aferrats a models analògics anteriors?

No fa gaire temps, quan els estudiants arribaven al darrer any, la Facultat organitzava sessions sobre sortides laborals i els ensenyàvem a fer un bon currículum, entre altres activitats. Sens dubte, hem de continuar fent accions amb l'objectiu que coneguin les possibles sortides laborals, de fer-los conèixer quines borses de treball hi ha i qui són els seus futurs ocupadors. Però els estem ensenyant a tenir cura de la seva reputació digital?

Quan els futurs ocupadors cerquin a la xarxa un estudiant dels nostres centres, què és el que descobriran d'ell? Localitzaran una bona fotografia seva? Un bon article? Uns bons treballs fets al llarg del grau? Potser el futur ocupador trobarà el projecte de final de grau i podrà veure que sap fer una bona recerca. Potser localitzarà també un bloc en què l'estudiant ha anat publicant troballes i opinions relacionades amb la seva professió. Ara bé, el que el futur ocupador segurament identificarà dels estudiants és una sèrie d'informacions més vinculades al món de l'oci o personal que no pas vinculades al món professional. La clau és: tenir una bona identitat digital vinculada al món professional té una clara repercussió en la futura inserció laboral dels estudiants.

Uns breus apunts per tractar aquesta qüestió des dels nostres estudis: a les nostres facultats hem d'ajudar a crear, a mantenir actualitzats i actius els perfils dels estudiants a les xarxes professionals. A través d'aquests espais han d'anar creant una xarxa de contactes professionals i laborals.
És necessari que els conscienciem que ser generosos amb els continguts i informacions de qualitat, que publicar-les a la xarxa i deixar-les a disposició de la resta del món és una bona via d'anar-se forjant una bona reputació a la xarxa.

Els tutors i professors hem de potenciar la publicació d'algunes bones tasques dutes a terme en els seus estudis, supervisant-les i ajudant a difondre-les. Hem de fer-ho en obert i utilitzant formats accessibles.

Cal que promoguem entre els estudiants la creació d'un espai web personal que pugui servir de referència per a la resta de la comunitat i donar pautes per a una correcta utilització i difusió. Tenir un espai en línia en el qual es concentrin totes les informacions que volem mostrar de nosaltres mateixos, és la millor manera de fer-nos conèixer al món. Aquí penjarem els nostres interessos, el nostre currículum, els links a les nostres activitats digitals, etc.
Els ensenyem a fer currículums en paper, però també hem de fomentar que els facin en altres formats, per exemple en formats interactius, utilitzant vídeos (recordeu que Youtube és la tercera web més visitada del món), etc.
Els hauríem d'ensenyar a fer exercicis d'egogoogling per conscienciar-los del que la xarxa saps d'ells i ajudar-los a actuar en conseqüència.

La creació d'una bona reputació digital és una tasca que no es pot fer només durant l'últim any de grau, s'ha d'anar consolidant al llarg de tota la vida estudiantil i laboral. Atès que al llarg dels estudis els estudiants sempre tenen un tutor (Seminari, pràctiques, treball de final de grau), faríem una bona tasca si, des de primer curs, aquest tutor els ajudés a treballar aquest tema. Els nostres estudiants, des del moment en què accedissin als nostres centres, haurien de copsar que aquest és un assumpte cabdal en el món en què vivim.

Per concloure, en els paràgrafs anteriors he donat unes orientacions per solucionar parcialment el problema, però si volem canvis en profunditat, que aspirin a ser solucions globals, trobarem molt inspiradores les aportacions dels pensadors connectivistes, que vinculen la identitat digital al desenvolupament del Personal Learning Environement (PLE). El connectivisme és "A Learning Theory for the Digital Age" que… Però, és clar, això ja seria tema d'un altre article.
"Quan els futurs ocupadors cerquin a la xarxa un estudiant dels nostres centres, què és el que descobriran d'ell?"


"La creació d'una bona reputació digital és una tasca que no es pot fer només durant l'últim any de grau"
Publicació electrònica mensual. Gabinet de Comunicació Blanquerna - Universitat Ramon Llull
Coordinació: Marta Clos martacj@blanquerna.url.edu
Redacció: Marta Clos i Maria Girona mjesusgv@blanquerna.url.edu