N. 255
Maig 2022
Home
Editorial
Llibres
Notícies
Reportatge
gg
+ inf
 
Notícies


Llibres
Editorial
+ inf
Publicació electrònica mensual. Gabinet de Comunicació Blanquerna - Universitat Ramon Llull
Coordinació: Marta Clos martacj@blanquerna.url.edu
Redacció: Marta Clos i Maria Girona mjesusgv@blanquerna.url.edu